Mario FURORE : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 

Laatste activiteiten 

Contact