Valentino GRANT : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie visserij 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact