Annalisa TARDINO : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie visserij 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

GLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 (B9-0235/2019) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact