Lucy Elizabeth HARRIS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Niet-fractiegebonden leden
  • 10-01-2020 / 31-01-2020 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Commissie verzoekschriften
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
  • 02-07-2019 / 09-01-2020 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Werkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied (A9-0016/2019 - Yana Toom) EN  
 

The Brexit Party has voted to abstain on this non-legislative report. Whilst we fully support many sentiments of this report, such as the need to tackle unemployment, poverty and inequalities, we oppose the EU’s vision on how to resolve these issues. Moreover, with Brexit on the horizon and the fact that the report largely focusses on the euro area, which the UK is not part of, it felt more appropriate to abstain on this vote.

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag