Shaffaq MOHAMMED : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 29-01-2020 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Subcommissie mensenrechten
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen 

Verklaring van goed gedrag