Magid MAGID : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag