Naomi LONG : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Alliance Party of Northern Ireland (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaring van goed gedrag