Nicola PROCACCINI : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Laatste activiteiten 

FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact