Raffaele STANCANELLI : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie juridische zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) IT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact