Diana RIBA I GINER : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact