Juozas OLEKAS : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (B9-0090/2020, B9-0092/2020) LT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact