Samira RAFAELA : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Laatste activiteiten 

Contact