Ivan Vilibor SINČIĆ : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Laatste activiteiten 

Contact