José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Laatste activiteiten 

Contact