Juan Manuel FABRA VALLÉS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Partido Popular (Spanje)

Leden 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 06-10-1999 / 29-02-2000 : Delegaties in de parlementaire samenwerkingscommissies voor de betrekkingen met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Begrotingscommissie
  • 08-10-1999 / 29-02-2000 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Estland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de ontwerpen van gewijzigde en aanvullende begroting nrs. 1, 3 en 4 betreffende de begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1999 - Begrotingscommissie  
- A5-0009/1999 -  
-
BUDG 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128