Umberto BOSSI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid
 • 27-04-2006 / 07-11-2006 : Niet-ingeschrevenen
 • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Niet-ingeschrevenen
 • 13-12-2006 / 28-04-2008 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 07-11-2006 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italië)
 • 08-11-2006 / 28-04-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italië)

Leden 

 • 21-07-2004 / 07-11-2006 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-09-2004 / 18-11-2004 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 08-11-2006 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 26-04-2006 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Begrotingscommissie
 • 25-04-2007 / 28-04-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.