• Giles   CHICHESTER  

Giles CHICHESTER : Verslag(en) - als schaduwrapporteur - 7de zittingsperiode 

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen  
- A7-0455/2013 -  
-
ITRE