Gerard COLLINS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Ondervoorzitter

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Ierland)

Voorzitter 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Conferentie van delegatievoorzitters
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad over bescherming van luchtreizigers in de Europese Unie - Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme  
- A5-0249/2001 -  
-
RETT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het proces van Barcelona en Jemen  
- P5_DCL(2000)0016 - Vervallen  
Gerard COLLINS  
Datum bekendmaking : 24-10-2000
Vervaldatum : 24-01-2001
Aantal ondertekenaars : 30 - 24-01-2001