Pier Ferdinando CASINI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
  • 03-04-2000 / 02-07-2001 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Centro cristiano democratico (Italië)

Leden 

  • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 13-09-1999 / 02-07-2001 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 06-10-1999 / 02-07-2001 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 23-01-2000 : Commissie constitutionele zaken
  • 08-10-1999 / 02-07-2001 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128