Giuseppe BRIENZA : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 03-07-2001 / 07-03-2002 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 03-07-2001 / 30-01-2003 : Centro cristiano democratico (Italië)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 06-02-2002 / 07-04-2002 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)

Leden 

 • 05-07-2001 / 14-01-2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128