Philippe de VILLIERS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 16-12-1999 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Ondervoorzitter

National parties 

  • 20-07-1999 / 16-12-1999 : Rassemblement pour la France (Frankrijk)

Leden 

  • 21-07-1999 / 16-12-1999 : Commissie juridische zaken en interne markt
  • 30-09-1999 / 16-12-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

  • 21-07-1999 / 16-12-1999 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les inondations catastophiques dans le Sud de la France FR  
- B5-0338/1999