Philippe de VILLIERS : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter
 • 16-02-2010 / 22-05-2011 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau
 • 23-05-2011 / 26-01-2012 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement pour la France (Frankrijk)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak om de euro op te geven en de nationale munten opnieuw in te voeren  
- P7_DCL(2012)0015 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 28 - 14-06-2012

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen