Georges BERTHU : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 20-09-2000 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid
 • 21-09-2000 / 30-01-2001 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Ondervoorzitter
 • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Frankrijk)
 • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie constitutionele zaken
 • 06-07-2000 / 07-09-2000 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 30-01-2001 : Economische en Monetaire Commissie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Economische en Monetaire Commissie
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie Europese Economische Ruimte (EER)

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128