Hervé FABRE-AUBRESPY : 4de zittingsperiode 

Fracties 

 • 19-07-1994 / 28-08-1994 : Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep) - Lid
 • 29-08-1994 / 10-11-1996 : Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep) - Secretaris van het bureau
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : Niet-ingeschrevenen
 • 13-01-1997 / 12-05-1997 : Fractie van onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten - Secretaris van het bureau
 • 13-05-1997 / 19-07-1999 : Fractie van onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten - Ondervoorzitter

National parties 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Begrotingscommissie
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegatie voor de betrekkingen met Transkaukasië
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Transkaukasië
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Transkaukasië: Armenië, Azerbaidzjan, Georgië
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Begrotingscommissie
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Transkaukasië: Armenië, Azerbaidzjan, Georgië
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Transkaukasië: Armenië, Azerbaidzjan, Georgië

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie begrotingscontrole
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
 • 26-01-1996 / 17-07-1996 : Tijdelijke enquêtecommissie communautair douanevervoer
 • 05-06-1996 / 15-01-1997 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Tijdelijke Enquêtecommissie communautair douanevervoer
 • 16-01-1997 / 19-09-1997 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 16-01-1997 / 17-06-1998 : Commissie institutionele zaken
 • 16-01-1997 / 19-11-1998 : Commissie begrotingscontrole
 • 03-04-1997 / 23-02-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Slovenië
 • 19-09-1997 / 19-07-1999 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-05-1998 / 03-05-1999 : Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Slovenië