Daniel FÉRET : 4de zittingsperiode 

Fracties 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Front National (België)

Leden 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Letland
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Commissie rechten van de vrouw
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Letland

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie sociale zaken en werkgelegenheid
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming
 • 01-12-1997 / 19-07-1999 : Commissie begrotingscontrole