Luigi Andrea FLORIO : 4de zittingsperiode 

Fracties 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Fractie Forza Europa - Lid
 • 05-07-1995 / 23-10-1996 : Fractie Unie voor Europa - Lid
 • 24-10-1996 / 09-12-1996 : Fractie Unie voor Europa - Penningmeester
 • 10-12-1996 / 14-06-1998 : Fractie Unie voor Europa - Lid
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid

National parties 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (Italië)

Ondervoorzitter 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Commissie Reglement, onderzoek geloofsbrieven en immuniteiten
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegatie voor de betrekkingen met Estland, Litouwen en Letland
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Estland, Litouwen en Letland
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Commissie juridische zaken en rechten van de burger

Plaatsvervanger 

 • 23-09-1994 / 15-02-1995 : Commissie visserij
 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-01-1997 / 22-01-1997 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 29-01-1997 / 08-06-1998 : Begrotingscommissie
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Begrotingscommissie
 • 08-12-1998 / 23-02-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland