Marianne ERIKSSON : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vänsterpartiet (Zweden)

Ondervoorzitter 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie begrotingscontrole
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 04-02-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) - Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen  
- A5-0294/2000 -  
-
FEMM 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het neerslaan van de betogingen tegen de G8 in Genua door de Italiaanse regering  
- P5_DCL(2001)0011 - Vervallen  
Armando COSSUTTA , Gianni VATTIMO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN , Marianne ERIKSSON  
Datum bekendmaking : 11-09-2001
Vervaldatum : 11-12-2001
Aantal ondertekenaars : 24 - 11-12-2001