Carlos CANDAL : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugal)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea

Leden 

 • 21-07-1999 / 18-09-2001 : Commissie visserij
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
 • 17-01-2002 / 29-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie verzoekschriften
 • 30-01-2002 / 06-02-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 mei 2000 tot en met 2 mei 2002, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola Commissie visserij  
- A5-0010/2001 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo) FR  
- B5-0187/2001  

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128