Françoise de VEYRINAS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 28-06-2002 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 28-06-2002 / 17-11-2002 : Union pour la Majorité Présidentielle (Frankrijk)
  • 18-11-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

  • 02-09-2002 / 15-01-2003 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

Plaatsvervanger 

  • 29-08-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 13-01-2003 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus
  • 21-01-2003 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van minderjarigen tegen pornografische scènes en nodeloos geweld  
- P5_DCL(2002)0020 - Vervallen  
Marie-Hélène DESCAMPS , Marie-Thérèse HERMANGE , Dominique VLASTO , Françoise de VEYRINAS  
Datum bekendmaking : 18-11-2002
Vervaldatum : 18-02-2003
Aantal ondertekenaars : 27 - 18-02-2003