Ozan CEYHUN : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Bündnis 90/die Grünen (Duitsland)
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 27-10-2000 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 28-09-1999 / 26-10-2000 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tijdelijke commissie Echelon-interceptiesysteem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 17-10-2000 : Commissie verzoekschriften
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Begrotingscommissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag 1. over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van de richtlijn van de Raad tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf (10675/00 - C5-0427/00 - 2000/0821(CNS)) - 2. over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het kaderbesluit van de Raad tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van de hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf (10676/2000-C5-0426/2000-2000/0820(CNS)) - Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken  
- A5-0315/2000 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de omzetting van de antidiscriminatierichtlijnen op basis van artikel 13 (rassengelijkheid en arbeidsmarkt) in de nationale wetgeving  
- P5_DCL(2003)0008 - Vervallen  
Claude MORAES , Michael CASHMAN , Kathalijne Maria BUITENWEG , Carmen CERDEIRA MORTERERO , Ozan CEYHUN  
Datum bekendmaking : 12-05-2003
Vervaldatum : 12-08-2003
Aantal ondertekenaars : 102 - 12-08-2003