Libor ROUČEK : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Europees Parlement

Leden 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Bureau van het Europees Parlement
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie  
- AFET_AD(2013)523008 -  
-
AFET 
ADVIES inzake speciaal verslag nr. 14/2011 (kwijting 2011) - Is door de EU-steun de capaciteit van Kroatië om na de toetreding financiële middelen te beheren toegenomen?  
- AFET_AD(2012)487945 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bescherming van afnemers van financiële diensten tegen woekerpraktijken  
- P7_DCL(2013)0017 - Vervallen  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 78 - 08-01-2014

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen