Janusz LEWANDOWSKI : Home 

Ondervoorzitter 

Begrotingscommissie 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact