• John   ATTARD-MONTALTO  

John ATTARD-MONTALTO : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale slavernij  
- P7_DCL(2013)0002 - Vervallen  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 116 - 15-07-2013
Schriftelijke verklaring over over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0050 - Aangenomen  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 15-03-2012
Datum van aanneming : 15-03-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0097
Aantal ondertekenaars : 415 - 15-03-2012