John ATTARD-MONTALTO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partit Laburista (Malta)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-03-2007 / 23-10-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 18-02-2008 / 09-03-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-03-2007 / 10-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 11-12-2007 / 07-02-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 08-02-2008 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.