Juan Manuel FERRÁNDEZ LEZAUN : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 10-07-2003 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 10-07-2003 / 19-07-2004 : Partido Aragones (Spanje)

Leden 

  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Plaatsvervanger 

  • 25-08-2003 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128