Giorgio CALÒ : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 03-09-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid

National parties 

  • 03-09-2003 / 19-07-2004 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italië)

Leden 

  • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken
  • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR

Plaatsvervanger 

  • 08-09-2003 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement