Saïd EL KHADRAOUI : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 07-10-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

  • 07-10-2003 / 19-07-2004 : Socialistische Partij (België)

Leden 

  • 23-10-2003 / 30-04-2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Slovenië
  • 23-10-2003 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Plaatsvervanger 

  • 21-10-2003 / 19-07-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over aandacht voor jeugd bij beleidsmaatregelen buiten het jeugdbeleid  
- P5_DCL(2004)0035 - Vervallen  
Bart STAES , Eurig WYN , Saïd EL KHADRAOUI  
Datum bekendmaking : 03-05-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 26 - 06-05-2004
Schriftelijke verklaring over geluidsoverlast door luchthavens  
- P5_DCL(2004)0018 - Vervallen  
Anne VAN LANCKER , Jan DHAENE , Saïd EL KHADRAOUI , Nelly MAES  
Datum bekendmaking : 10-03-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 54 - 06-05-2004