Raquel CARDOSO : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 16-10-2003 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

  • 16-10-2003 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Leden 

  • 05-11-2003 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 05-11-2003 / 19-07-2004 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

Plaatsvervanger 

  • 04-11-2003 / 19-07-2004 : Economische en Monetaire Commissie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128