Jacqueline ROUSSEAUX : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 19-02-2004 / 28-06-2004 : Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij - Lid

National parties 

  • 19-02-2004 / 28-06-2004 : Parti réformateur libéral/Front démocratique des francophones (België)

Leden 

  • 19-04-2004 / 28-06-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 22-04-2004 / 28-06-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger 

  • 01-04-2004 / 28-06-2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van Alzheimer en andere hersenaandoeningen  
- P5_DCL(2004)0034 - Vervallen  
Jacqueline ROUSSEAUX , John BOWIS , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Datum bekendmaking : 28-04-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 194 - 06-05-2004