Richard ASHWORTH : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 31-03-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 01-04-2019 / 01-07-2019 : Change UK – The Independent Group (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Begrotingscommissie
 • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Commissie begrotingscontrole
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Commissie begrotingscontrole
 • 20-03-2018 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud  
- AGRI_AD(2017)592126 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

De situatie in Hongarije (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly.
Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people.
Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is.
Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them.
Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law.
Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together.
Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian government have been distancing themselves from these values.
The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government, in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over voedselverspilling  
- P8_DCL(2015)0001 - Vervallen  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Datum bekendmaking : 12-01-2015
Vervaldatum : 12-04-2015
Aantal ondertekenaars : 179 - 17-04-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen