Guy BONO : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 6de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van de handel in en de uitbuiting van kinderen in het voetbal  
- P6_DCL(2007)0037 - Vervallen  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Datum bekendmaking : 28-03-2007
Vervaldatum : 28-06-2007
Aantal ondertekenaars : 176 - 29-06-2007