Yannick VAUGRENARD : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma "Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen" voor de periode 2007-2013: Algemeen programma "Veiligheid en bescherming van de vrijheden"  
- BUDG_AD(2006)367682 -  
-
BUDG 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de naleving van de rechten van "verplaatste" werknemers in Europa  
- P6_DCL(2008)0045 - Vervallen  
Yannick VAUGRENARD , Maria MATSOUKA , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR  
Datum bekendmaking : 07-05-2008
Vervaldatum : 09-09-2008
Aantal ondertekenaars : 104 - 10-09-2008
Schriftelijke verklaring over de noodzaak om bij de onderhandelingen in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie sociale clausules op te leggen  
- P6_DCL(2005)0083 - Vervallen  
Yannick VAUGRENARD , Harlem DÉSIR , Kader ARIF , Françoise CASTEX , Jean Louis COTTIGNY  
Datum bekendmaking : 20-12-2005
Vervaldatum : 20-03-2006
Aantal ondertekenaars : 72 - 20-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.