Roselyne BACHELOT-NARQUIN : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de erkenning van de slavenhandel en slavernij als misdrijven tegen de mensheid  
- P6_DCL(2005)0022 - Vervallen  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Datum bekendmaking : 27-04-2005
Vervaldatum : 27-07-2005
Aantal ondertekenaars : 52 - 27-07-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.