Peter BACO : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Niet-ingeschrevenen

National parties 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Slowakije)

Leden 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bedrijvigheden van de uiterst rechtse militie Hongaarse garde  
- P6_DCL(2007)0083 - Vervallen  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Datum bekendmaking : 24-09-2007
Vervaldatum : 24-12-2007
Aantal ondertekenaars : 66 - 03-01-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.