• Marie-Hélène   AUBERT  

Marie-Hélène AUBERT : Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake de sociale dimensie van de globalisering  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE