Christian EHLER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Voorzitter 

 • 17-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 17-09-2009 / 12-02-2012 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 13-02-2012 / 15-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 16-02-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad  
- ITRE_AD(2011)472192 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  15E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 15E154
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: