Josep BORRELL FONTELLES : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Voorzitter 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Europees Parlement
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Bureau van het Europees Parlement
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Conferentie van voorzitters

Voorzitter 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Leden 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2012  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en Ivoorkust  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de Europese Dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van de georganiseerde misdaad en over het hergebruik van de in beslag genomen goederen en kapitalen van de internationale misdaadorganisaties voor sociale doeleinden  
- P6_DCL(2008)0108 - Vervallen  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Datum bekendmaking : 15-12-2008
Vervaldatum : 02-04-2009
Aantal ondertekenaars : 220 - 02-04-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.