Ljudmila NOVAK : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Israël 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact