Fausto CORREIA : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 09-10-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 09-10-2007 : Partido Socialista (Portugal)

Leden 

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-03-2007 / 09-10-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-03-2007 / 09-10-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 24-05-2007 / 09-10-2007 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, in naam van de Europese Gemeenschap, van een wijziging op het verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden  
- LIBE_AD(2006)378734 -  
-
LIBE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de toegang van de burger tot de identiteits- en andere persoonsgegevens van veroordeelde pedofielen  
- P6_DCL(2006)0074 - Vervallen  
Manuel dos SANTOS , Fausto CORREIA , Jamila MADEIRA , Emanuel Jardim FERNANDES  
Datum bekendmaking : 23-10-2006
Vervaldatum : 01-02-2007
Aantal ondertekenaars : 27 - 01-02-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.