Sylwester CHRUSZCZ : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid
 • 15-12-2005 / 17-12-2008 : Niet-ingeschrevenen
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 03-12-2008 : Liga Polskich Rodzin (Polen)
 • 04-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Polen)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 06-11-2007 / 17-12-2008 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de opleving van het nazisme in Duitsland  
- P6_DCL(2006)0050 - Vervallen  
Sylwester CHRUSZCZ  
Datum bekendmaking : 03-07-2006
Vervaldatum : 03-11-2006
Aantal ondertekenaars : 17 - 03-11-2006
Schriftelijke verklaring over de te hoge kosten van roaming-gesprekken in de EU  
- P6_DCL(2005)0064 - Vervallen  
Sylwester CHRUSZCZ , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI  
Datum bekendmaking : 14-11-2005
Vervaldatum : 14-02-2006
Aantal ondertekenaars : 69 - 14-02-2006
Schriftelijke verklaring over teruggave van het schilderij "Madonna met kind" van Lucas Cranach de Oudere aan de stad Glogow  
- P6_DCL(2005)0017 - Vervallen  
Maciej Marian GIERTYCH , Sylwester CHRUSZCZ  
Datum bekendmaking : 11-04-2005
Vervaldatum : 11-07-2005
Aantal ondertekenaars : 40 - 11-07-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.